گيج فشار مخزن

نام محصول : گيج فشار مخزن مدل CNGPG-1428

عملكرد : نشان دهنده فشار گاز مخزن و ارسال چهار سطح ولتاژ در حالت سوخت گاز مي باشد.

مورد استفاده : جهت كليه خودروهاي دوگانه سوز معروف به 5 ولتي

مشخصات فني :

Operating Voltage: 1 - 5 Vdc, Rated Current: 20mA, Output Voltage On: 30, 60, 90, 130 Bar