برد امولاتور و كليد سوخت انژكتوري

نام محصول : برد امولاتور و كليد سوخت انژكتوري مدل IUE-1460 i

همراه با كليد سوخت مينياتوري مدل COS-1438 i

عملكرد : استارت با سوخت بنزين و تعويض به سوخت گاز بصورت اتوماتيك در دور موتور كاهشي و كمتر از 1800 دور و همچنين قطع انژكتورهاي بنزين در حالت سوخت گاز با تاخير 0.2 و 0.4 و 0.6 0.8 ثانيه مي باشد

مورد استفاده : جهت كليه خودروهاي انژكتوري

مشخصات فني :Operating Voltage: 10-14 Vdc, Rated Current: 5A, LED Display: 30, 60, 90, 130 Bar, Overlap Timing: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 Sec