برد كليد تعويض سوخت نوع انژكتوري

نام محصول : برد كليد تعويض سوخت نوع انژكتوري آنالوگ با لوگوي سبز رنگ مدل COS-1432 i

عملكرد : نوع انژكتوري داراي سه حالت سوخت بنزين ، حالت استارت با سوخت بنزين و اتوماتيك به سوخت گاز و حالت سوخت گاز مي باشد

مورد استفاده : جهت كليه خودروهاي انژكتوري

مشخصات فني :Operating Voltage: 10-14 Vdc, Rated Current: 5A, LED Display: 30, 60, 90, 130 Bar