برد کلید سوخت کاربراتوری

آيا مي دانيد كاربرد برد كليد سوخت چيست و بر چند نوع است ؟

كليد سوخت داراي سه عملكرد مهم بوده و داراي دو نوع كاربراتوري و انژكتوري مي باشد :

  • كليد فرمان از سوخت بنزين به سوخت گاز
  • نشان دهنده ميزان فشار گاز مخزن
  • قطع كننده اتوماتيك شير گاز در صورتي كه موتور خودرو به هر دليل خاموش شود تا بدين وسيله از نشت گاز در محفظه موتور جلوگيري شود

نام محصول : بورد كليد تعويض سوخت نوع كاربراتوري آنالوگ با لوگوي قرمز رنگ مدل COS-1432 c

عملكرد : نوع كاربراتوري داراي سه حالت سوخت بنزين ، حالت خاموش و حالت سوخت گاز مي باشد

مورد استفاده : جهت كليه خودروهاي كاربراتوري

مشخصات فني :Operating Voltage: 10-14 Vdc, Rated Current: 5A, LED Display: 30, 60, 90, 130 Bar